ÅHF hem > Verksamhet > Intressebevakning

Intressebevakning

Handikappförbundet grundades i slutet av 1988 och vi har idag 13 medlemsföreningar med totalt cirka 4.260 medlemmar. Förbundet har därmed ofta god insyn i funktionsnedsattas vardagliga levnadsvillkor, vilket ger ett gott underlag till att agera intressepolitiskt.

Förbundet bedriver intressebevakning i frågor som berör det åländska handikappområdet. Vi bevakar området och agerar på lämpligt sätt, till exempel genom möten, insändare i massmedia, skrivelser och yttranden av olika slag. Rollen som remissinstans är viktig och ett sätt att föra fram åsikter som är betydelsefulla för föreningarna. Förbundet får ofta begäran om att avge utlåtande i olika ärenden och bjuds in till höranden gällande aktuella lagförslag som berör personer med funktionsnedsättning.

 

Här hittar du förbundets aktuella insändare, yttranden och utlåtanden.

Two women doing yoga in park on autumn day

Image downloaded by   at 6:15 on the 11/02/17
2019
2018
2017
Textstorlek