ÅHF hem > Verksamhet > Kommunikation

Vårt kommunikationsarbete

En av förbundets viktigaste uppgifter är att informera om funktionsnedsättningar och övriga frågor som berör handikappområdet.

Information till enskilda personer prioriteras högt, både till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Kostnadsfri individuell rådgivning ges till personer med olika funktionsnedsättningar gällande till exempel handikappservice, olika bidragsformer och socialskyddsfrågor.

Även kommunikationen med allmänhet, massmedia, skolor och myndigheter är livlig. Vi samarbetar bland annat med Ålands yrkesgymnasium vars studerande inom vård, samhälleliga och sociala sektorn har lektioner på HandiCampen. Under lektionstillfällena informerar vi om allt från förbundets verksamhet till specifika typer av funktionsnedsättningar och sjukdomar.

Förbundet ordnar även föreläsningar och informationstillfällen som ger människor med funktionsnedsättning, anhöriga och professionella inom social- och hälsovården ökade kunskaper i handikappfrågor.

Textstorlek