ÅHF hem > Verksamhet > Stödgrupper

Stödgrupper

inom Ålands handikappförbund

Eftersom Ålands befolkning är förhållandevis liten är det inte ändamålsenligt för varje handikappgrupp att bilda en egen förening. Uppkomna behov kan därför istället uppfyllas av stödgrupper och annan gruppverksamhet.

I gruppverksamheten inom Ålands handikappförbund arbetar vi enligt samtalsmetoden ”rundan”, där ordet går runt i gruppen så att varje deltagare har möjlighet att tala fritt utan att någon avbryter, invänder eller kommenterar. Rundan handlar om aktivt lyssnande i praktiken. De andra deltagarna ger råd enbart på talarens egen önskan. Genom delad livserfarenhet, medmänsklighet och sunt förnuft kan man bearbeta problem och hitta alternativa vägar att lösa dem.

Varje individ är expert på sitt eget liv! Behöver du hjälp med att starta en stödgrupp/självhjälpsgrupp?
Kontakta förbundets kommunikatör

handicampen-37

Aktiva stödgrupper

Positiva gruppen

Beskrivning: Diskussionsgrupp för alla på Åland. Tanken är att träffas för att prata om livet, inspirera varandra och lära känna nya människor som kanske blir nya vänner för livet. Positiva gruppen fokuserar på möjligheter och resurser i ett positivt klimat. Varje träff kommer att ha ett tema och dessa teman kommer bestämmas senast gången innan. Alla är välkomna, ingen anmälan krävs och det är kostnadsfritt att delta.

Status: Aktiv. Den positiva gruppen träffar varannan torsdag (jämn vecka).

Kontakt: För vidare information eller kontakt med stödgruppen hör av dig till förbundets organisationssekreterare.

Föräldrar till barn med osynliga funktionshinder – med eller utan diagnos

Beskrivning: Diskussionsgrupp för föräldrar på Åland till barn med osynliga handikapp och funktionshinder. Barnet behöver inte ha en fastställd diagnos för att du ska kunna delta i diskussioner och träffar.

Status: Aktiv på Facebook.

Kontakt: Hitta oss ​​på Facebook

Endometrios

Beskrivning: Stödgrupp för personer med endometrios.

Status: Stödgruppen är vilande men med en aktiv Facebookgrupp. Där får den med endometrios gärna ansöka om medlemskap. Förutom samtal och diskussioner finns där också möjlighet för den som vill att initiera nya stödgruppsträffar på HandiCampen.

Kontakt: Ansök om medlemskap i Facebookgruppen Endometrios Åland.

Textstorlek